top of page

Odcisk

 

Odpowiedzialny za stronę internetową Mexx

 

OWP Brillen GmbH

Spitalhofstraße 94

94032 Passau

Niemcy

 

+49 (0)851/59 01-0

+49 (0)851/59 01-123

owp@owp.de

 

Odpowiedzialny wg. z art. 5 TMG (niemiecka ustawa o telemediach): Werner Paletschek

Siedziba: Passau · Sąd rejestrowy w Pasawie

Numer rejestru: HRB-NR. 4477

Numer identyfikacyjny VAT DE 130958831

 

Koncepcja i projekt

OWP Brillen GmbH

 

Odpowiedzialność za treść

Zawartość naszej strony internetowej została stworzona z największą starannością. Nie gwarantujemy jednak, że treść jest poprawna, kompletna i aktualna. Acc. do art. 7 ust. 1 TMG, jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni na podstawie ogólnych przepisów prawa za własne treści na tej stronie. Jednak wg. do art. 8 do 10 TMG, jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania żadnych przesłanych lub zapisanych informacji stron trzecich ani do badania okoliczności, które sugerują jakąkolwiek nielegalną działalność. Nie ma to wpływu na zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu otrzymania powiadomienia o konkretnym naruszeniu. Jeśli jakiekolwiek naruszenia staną się oczywiste, te treści zostaną natychmiast usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. W rezultacie nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za te treści osób trzecich. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada dany dostawca lub operator tych stron. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. W momencie tworzenia linków nie zidentyfikowano treści niezgodnych z prawem. Nie można jednak oczekiwać, że będziemy stale sprawdzać zawartość stron, do których prowadzą linki, bez wyraźnego wskazania naruszenia. Jeśli jakiekolwiek naruszenia staną się oczywiste, tego rodzaju linki zostaną natychmiast usunięte.

 

Prawo autorskie

Treści i dzieła udostępnione przez dostawcę serwisu na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, adaptacja, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej witryny są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. Jeśli zawartość tej strony internetowej nie została stworzona przez operatora, należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich. Treści stron trzecich będą specjalnie oznaczone jako takie. Jeśli mimo to zauważysz naruszenie praw autorskich, uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli jakiekolwiek naruszenia staną się oczywiste, tego rodzaju treści zostaną natychmiast usunięte. Odpowiedzialność za linki Nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. W rezultacie nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za te treści osób trzecich. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada dany dostawca lub operator tych stron. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. W momencie tworzenia linków nie zidentyfikowano treści niezgodnych z prawem. Nie można jednak oczekiwać, że będziemy stale sprawdzać zawartość stron, do których prowadzą linki, bez wyraźnego wskazania naruszenia. Jeśli jakiekolwiek naruszenia staną się oczywiste, tego rodzaju linki zostaną natychmiast usunięte. Prawa autorskie Treści i dzieła udostępnione przez dostawcę serwisu na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, adaptacja, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej witryny są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. Jeśli zawartość tej strony internetowej nie została stworzona przez operatora, należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich. Treści stron trzecich będą specjalnie oznaczone jako takie. Jeśli mimo to zauważysz naruszenie praw autorskich, uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli jakiekolwiek naruszenia staną się oczywiste, tego rodzaju treści zostaną natychmiast usunięte.

bottom of page