top of page

Ogólne Warunki Sprzedaży uwagi prawne i informacje

 

Strony umowy
 

Państwa umowa kupna zawierana jest z
 

OWP Brillen GmbH, Spitalhofstraße 94, 94032 Passau, Niemcy

Geschäftsführer: Werner Paletschek

Telefon: +49 (0) 851 5901-0

Registergericht Passau

Registernummer: HRB-NR. 4477

USt-IdNr.: DE 130958831

 

Zakres obowiązywania

Dla wszystkich wzajemnych roszczeń związanych z zawarciem umowy pomiędzy Państwem a OWP Brillen GmbH (zwaną dalej: "OWP") obowiązują każdorazowo Ogólne Warunki Sprzedaży w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Zdecydowanie odrzuca się inaczej brzmiące warunki transakcji.

 

Zawarcie umowy

Umowa zawierana jest w języku niemieckim.

Klikając na obszar "zamawiam i płacę  " składają Państwo wiążącą prawnie ofertę kupna znajdujących się w koszyku zakupów produktów po wyszczególnionej cenie, składowych ceny i ew. kosztów wysyłki. Przyjęcie niniejszej oferty a tym samym wiążące prawnie zawarcie umowy dokonuje się wyłącznie poprzez wysłanie zamówionych produktów przez OWP. Potwierdzenie przyjęcia Państwa zamówienia i/lub przesłanie potwierdzenia zamówienia, nie stanowią jeszcze wiążącego przyjęcia Państwa zamówienia i nie stanowi jeszcze zawarcia umowy.

Tekst Państwa zamówienia zapisywany jest u nas w systemie po wysłaniu towaru na pewien określony czas. Zalecamy Państwu z tego powodu wydrukowanie treści Państwa zamówienia przed wysyłką (tzn. Przed klinięciem w pole  "kupuje i płacę") i/lub zapisać na komputerze.

 

Przedpłata / Rachunek i Płatność

Wysyłka zamówionego towaru odbywa się wyłącznie na przedpłatę.

Potwierdzenie zamówienia z wszystkimi niezbędnymi danymi, otrzymają Państwo po wpłynięciu Państwa zamówienia E-Mailem.

Płatności mogą odbywać się na drodze

• Przelewem na nasz rachunek bankowy (tylko na terenie UE)

• Poprzez PayPal

• Kartą kredytową  (MASTER/VISA)

• Płatność gotówką przy odbiorze

 

 

Dostawa

Wysyłka odbywa się bezpłatnie  poprzez niezależne firmy transportowe w przeciągu 5 dni roboczych po wpłynięciu płatności na konto bankowe, o ile nie ustalono inaczej.

W przypadku transgranicznych dostaw do konsumenta wówczas  OWP przeprowadzi procedurę opodatkowania na granicy oraz opłaci podatek akcyzowy w  Kanadzie, Meksyku, USA, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz wielu innych krajach.

W pojedynczych przypadkach użytkownik może być zobowiązany do zapłaty dodatkowych opłat (np.cła).

W przypadku pytań proszę kontaktować się z nami przed wysłaniem zamówienia na stronie kontaktowej naszej strony internetowej.

 

 

Anulowanie i skutki anulowania

Jeżeli jesteście Państwo konsumentem (podpisujecie umowę jako osoba fizyczna a nie w celach zawodowych lub służbowych), przysługuje Państwu poniższe prawo do anulacji: Link

 

 

Gwarancja i odpowiedzialność

Odpowiedzialność  OWP za wady rzeczowe i prawne przedmiotu kupna ogranicza się do ustawowego zakresu.

Roszczenie o naprawę szkody przeciwko  OWP, niezależnie z jakiego powodu prawnego, zachodzi wyłącznie w przypadkach działania umyślnego lub rażącego zaniedbania z strony  OWP lub osób, za których przewinienia odpowiada  OWP ustawowo  (np. osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz). Zasada ta nie obowiązuje w przypadku naruszenia zapisów umowy w wyniku uszczerbku na zdrowiu, życiu, ciele lub zdrowiu. Roszczenia zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkty obowiązują  również bez ograniczeń.

Nie udziela sie gwarancji. Nie jest prowadzona obsługa klienta.

 

 

Przeniesienie ryzyka

O ile nie są Państwo konsumentem, lecz przedsiębiorcą zgodnie z § 14 BGB, obowiązuje z tytułu przeniesienia ryzyka § 447 BGB (sprzedaż z przeniesieniem produktu).

 

 

Zastrzeżenie własności

Do całkowitej zapłaty towaru właścicielem  zamówionego towaru jesteśmy my.

 

Obowiązujące prawo, miejsce realizacji i właściwość sądu
 

Umowa z Państwem podlega wyłącznie niemieckiemu prawu. Nie ma zastosowanie Konwencja Narodów Zjednoczonych o  umowach międzynarodowej sprzedaży.

Jeżeli jesteście Państwo konsumentem a nie przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB, miejscem realizacji dla wszystkich obustronnych zobowiązań z niniejszej umowy pozostaje siedziba  OWP (Passau). Wyłącznym sądem właściwym jest Sąd Okręgowy Passau.

 

 

Ochrona danych

OWP kładzie duży nacisk na ochronę danych osobowych. Nasze obszerne oświadczenie o ochronie danych osobowych znajdą Państwo na: Link

 

 

Link

NIniejsza strona internetowa zawiera powłączenia ze stronami innych podmiotów  ("zewętrzne linki"). Przy pierwszym połączeniu się z zewnętrznymi linkami skontrolowaliśmy obce treści, czy nie zachodzą ewentualne przekroczenia prawa. W danej chwili nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Niemniej jednak nie mamy wpływu na formułowanie treści przez podmioty trzecie dzisiaj i w przyszłości i odcinamy się z tego powodu od ich treści. W przypadku powzięcia wiedzy o naruszeniu prawa, zewnętrzne linki zostaną niezwłocznie usunięte. Proszę nas o tym niezwłocznie poinformować.

 

Alternatywne rozwiązywanie sporów

Ogólne Zobowiązanie do Informowania o alternatrywnym rozstrzyganiu sporu wg. Art. 14 Ust. 1 ODR-VO i  § 36 VSBG (Ustawa o Rozstrzyganiu Sporów Konsumenckich):

Komisja Europejska udpstępnia platformę dla Rozstrzygania Sporów Online (OS), którą mogą Państwo znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie jesteśmy zobowiązani i nie jesteśmy skłonni do uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporu przed organami mediacji konsumenckiej.

 

bottom of page